Роль азоту у добривах для рослин

Азот – це один з найважливіших макроелементів, необхідних для росту і розвитку рослин. Він є ключовим компонентом білків, нуклеїнових кислот, хлорофілу та інших важливих сполук, що входять до складу рослинних тканин.

Значення азоту для рослин:

 • Сприяє росту вегетативної маси: Азот стимулює розвиток стебел, листя та коренів, що веде до збільшення загальної біомаси рослини.
 • Підвищує врожайність: Азотне живлення напрямую впливає на формування плодів та насіння, збільшуючи їх кількість та розмір.
 • Покращує якість продукції: Азот сприяє накопиченню білка, крохмалю, цукрів та інших корисних речовин у плодах та овочах.
 • Підвищує стійкість рослин: Азотне живлення робить рослини більш стійкими до несприятливих умов довкілля, таких як посуха, заморозки, хвороби та шкідники.

Джерела азоту для рослин:

 • Атмосферний азот: Рослини не можуть засвоювати азот з атмосфери в його молекулярній формі (N₂).
 • Азотфіксуючі бактерії: Деякі бактерії, що живуть у симбіозі з бобовими культурами, можуть фіксувати атмосферний азот і перетворювати його в доступні для рослин форми.
 • Органічні добрива: До цієї групи належать гній, компост, зелені добрива та інші органічні матеріали, які містять азот у різних формах.
 • Мінеральні добрива: Це найбільш концентровані джерела азоту, до яких належать аміачна селітра, сечовина, сульфат амонію, нітрат амонію та інші.

Форми азоту в добривах:

 • Амонійна форма (NH₄⁺): Ця форма азоту легко засвоюється молодими рослинами, але може випаровуватися з ґрунту.
 • Нітратна форма (NO₃⁻): Ця форма азоту легко засвоюється рослинами протягом усього вегетаційного періоду.
 • Амідна форма (CONH₂): Ця форма азоту повільно розкладається в ґрунті, поступово вивільняючи доступний для рослин азот.

Застосування азотних добрив:

 • Норми внесення: Дози азотних добрив залежать від виду ґрунту, планованої врожайності та культури, що вирощується.
 • Способи внесення: Азотні добрива можна вносити в ґрунт перед посівом, при посіві або під час вегетації.
 • Важливість балансу: Необхідно дотримуватися балансу в азотному живленні рослин, щоб уникнути перенасичення ґрунту азотом, що може призвести до негативних наслідків.

Переваги та недоліки азотних добрив:

Переваги:

 • Збільшення врожайності
 • Покращення якості продукції
 • Підвищення стійкості рослин

Недоліки:

 • Можливість забруднення довкілля
 • Ризик опіків рослин при надмірному внесенні
 • Зниження біологічної різноманітності

Висновок:

Азот – це ключовий елемент, необхідний для росту і розвитку рослин. Азотні добрива відіграють важливу роль у забезпеченні поживних речовин.

Читайте также:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Потяните ползунок вправо *

Menu